Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü 23 Sözleşmeli Personel Alacak

İlan 28.09.2023 - 20:49 3309+ kez okundu.
 

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü 23 Sözleşmeli Personel Alacak

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü 23 Sözleşmeli Personel Alacak.
Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 23 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 23 (yirmi üç) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 1) GENEL ŞARTLAR Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır: 1. Türk Vatandaşı olmak, 2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 4. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. Anasayfa Ana Sayfa Tüm İlanlar Kamu-Akademik Personel Kamu Personel Alım ve Sınavları Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü 23 Sözleşmeli Personel Alım İlanı İlan Metni Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 23 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 23 (yirmi üç) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 1) GENEL ŞARTLAR Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır: 1. Türk Vatandaşı olmak, 2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 4. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. ÜNVANI/ CİNSİYETİ ADEDİ ARANAN NİTELİKLER Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Erkek) 3 -Lise ve dengi okul mezunu olmak. -Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda temizlik yapabilmesine engel bir durumu bulunmamak. -2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. -En az fiilen 30 gün “9112.01 Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)”, “9112.06 Temizlik Görevlisi” veya “9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)” meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Erkek) 3 -Lise ve dengi okul mezunu olmak. -Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda temizlik yapabilmesine engel bir durumu bulunmamak. -2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. -En az fiilen 30 gün “9112.01 Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)” meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. -Temizlik ve Temizlik Yönetimi Eğitimi ile Atık Yönetimi Eğitimi Sertifikalarına sahip olduğunu e-Devletten alınacak barkodlu belge ile belgelemek. -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Kadın) 1 -Lise ve dengi okul mezunu olmak. -Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda temizlik yapabilmesine engel bir durumu bulunmamak. -2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. -En az fiilen 30 gün “9112.01 Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)” veya “9112.06 Temizlik Görevlisi” meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Kadın) 2 -Lise ve dengi okul mezunu olmak. -Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda temizlik yapabilmesine engel bir durumu bulunmamak. -2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. -En az fiilen 30 gün “9112.01 Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)” meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. -Temizlik ve Temizlik Yönetimi Eğitimi ile Atık Yönetimi Eğitimi Sertifikalarına sahip olduğunu e-Devletten alınacak barkodlu belge ile belgelemek -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Destek Personeli (Bahçıvan) (Erkek) 1 -Lise ve dengi okul mezunu olmak. -2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. -En az fiilen 60 gün “6113.10 Bahçıvan” meslek kodunda çalıştığını e- Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. -Bahçıvanlık Eğitimi ile Bahçe Bakımı ve Peyzaj Geliştirme Uyum Eğitimi Sertifikalarına ve Atık Yönetimi Eğitimi Sertifikasına sahip olduğunu e- Devletten alınacak barkodlu belge ile belgelemek. -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Destek Personeli (İnşaat) (Erkek) 1 -Lise ve dengi okul mezunu olmak. -2022 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak. - İnşaat kalfalık/ustalık belgesine ve yüksekte çalışma belgesine sahip olmak. -Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde bulunan binaların çatı bakım ve onarımını yapabilmesine engel bir durumu bulunmamak. -İnşaat alanında en az 1 (bir) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu e- Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. Destek Personeli (Boyacı) (Erkek) 1 -Lise ve dengi okul mezunu olmak - Boyacılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. -2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. -En az fiilen 30 gün “7131.01 İnşaat Boyacısı/Boyacı-Bina” meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Destek Personeli (Elektrikçi) (Erkek) 1 -Mesleki ve Teknik Eğitim veren liselerin Elektrik Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak veya lise ve dengi okul mezunu olup Elektrik alanından MEB onaylı sertifika veya Mesleki Yeterlilik belgesine sahip olmak. -2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Büro Personeli (Kadın/Erkek) 1 - 2 yıllık Meslek Yüksekokullarının Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi programlarının birinden mezun olmak. - 2022 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. - İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Büro Personeli (Kadın/Erkek) 1 - 2 yıllık Meslek Yüksekokullarının Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim ve Halkla İlişkiler Ön lisans programlarının birinden mezun olmak. - 2022 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. - İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Büro Personeli (Kadın/Erkek) 1 -2 yıllık Meslek Yüksekokullarının Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünden mezunu olmak. - 2022 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. -En az fiilen 30 gün “4311.08 Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı” meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. -Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Eğitimi ile Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. (e-Devletten alınacak barkodlu belge ile belgelemek.) -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Büro Personeli (Kadın/Erkek) 1 - 2 yıllık Ön lisans programlarının birinden mezun olmak. - 2022 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. -En az fiilen 30 gün “2423.10 İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı” meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. -Personel, Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi ile Performans Yönetimi Eğitim Sertifikalarına sahip olmak. -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Büro Personeli (Kadın/Erkek) 2 -4 yıllık Lisans programlarının birinden mezun olmak. -2022 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. -En az fiilen 30 gün “2163.33 Arge Elemanı” meslek kodunda çalıştığını e- Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. -“Halkla İlişkiler Elemanı Eğitimi” sertifikasına sahip olmak. (e-Devletten alınacak barkodlu belge ile belgelemek.) -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Büro personeli (Kadın/Erkek) 1 -4 yıllık eğitim veren fakültelerin İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünden mezun olmak. -2022 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. -En az fiilen 30 gün “4132.09 Bilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı” meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. -İnsan Kaynakları Yönetimi ve Temel Çalışma Mevzuatı Sertifikasına sahip olmak. (e-Devletten alınacak barkodlu belge ile belgelemek.) -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Büro Personeli (Kadın/Erkek) 1 -4 yıllık Fakültelerin Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezunu olmak. -2022 KPSS P3 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak. - En az fiilen 90 gün “3513.03 Bilgi İşlem Destek Elemanı” meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. - Access ile Temel Veri Tabanı Tasarımı Sertifikasına sahip olmak. -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak. Büro Personeli (Kadın/Erkek) 2 -4 yıllık Lisans programlarının birinden mezun olmak. -2022 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. - En az fiilen 90 gün “4311.05 Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı” meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. -Muhasebe Uygulamaları Eğitimi ile Muhasebede Veri Tabanlı Program Kullanma ve Geliştirme Uyum Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Muhasebe Sertifikalarına sahip olmak. (e-Devletten alınacak barkodlu belge ile belgelemek.) -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.2) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER a) Başvuru Formu (www.gsu.edu.tr internet sayfasından temin edilebilir.), b) Diploma/mezuniyet belgesi ve sertifikaların onaylı fotokopisi, c) Nüfus cüzdanı / T.C kimlik kartı fotokopisi, ç) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan, d) KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi, e) Yukarıda yazılı olan özel şartlar ile aranan nitelikleri gösterir belgeler ve sertifikalar, (İlanın yayınlandığı tarih itibarıyla istenilen belgeler ve sertifikalara sahip olmak gerekmektedir.) f) 1 adet fotoğraf. Adayların, ilgili belgeler ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde istenilen evrakların başvuru süresi içinde teslim edilmesi gerekmektedir. İlan tarihinden sonra alınan ve e- devlete yüklenen sertifika ve kurs bitirme belgeleri başvuruları kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen ünvanlardan sadece birine başvuru yapılabilir. 3) YERLEŞTİRME VE ADAYLARIN ATAMA İŞLEMİ İLE DİĞER HUSUSLAR a) Yerleştirilmeye hak kazanan adayların hazırlanması gereken evrakları 7 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayan ya da sözleşmeyi imzaladığı halde göreve başlamayan adaylar nedeniyle boş kalan kadrolara yedek adaylardan sırayla yerleştirme yapılacaktır. b) Yerleştirme ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemizin www.gsu.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir. c) Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlan olunur.
Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü 23 Sözleşmeli Personel Alacak.
Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 23 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 23 (yirmi üç) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 1) GENEL ŞARTLAR Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır: 1. Türk Vatandaşı olmak, 2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 4. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. Anasayfa Ana Sayfa Tüm İlanlar Kamu-Akademik Personel Kamu Personel Alım ve Sınavları Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü 23 Sözleşmeli Personel Alım İlanı İlan Metni Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 23 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 23 (yirmi üç) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 1) GENEL ŞARTLAR Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır: 1. Türk Vatandaşı olmak, 2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 4. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. ÜNVANI/ CİNSİYETİ ADEDİ ARANAN NİTELİKLER Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Erkek) 3 -Lise ve dengi okul mezunu olmak. -Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda temizlik yapabilmesine engel bir durumu bulunmamak. -2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. -En az fiilen 30 gün “9112.01 Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)”, “9112.06 Temizlik Görevlisi” veya “9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)” meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Erkek) 3 -Lise ve dengi okul mezunu olmak. -Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda temizlik yapabilmesine engel bir durumu bulunmamak. -2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. -En az fiilen 30 gün “9112.01 Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)” meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. -Temizlik ve Temizlik Yönetimi Eğitimi ile Atık Yönetimi Eğitimi Sertifikalarına sahip olduğunu e-Devletten alınacak barkodlu belge ile belgelemek. -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Kadın) 1 -Lise ve dengi okul mezunu olmak. -Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda temizlik yapabilmesine engel bir durumu bulunmamak. -2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. -En az fiilen 30 gün “9112.01 Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)” veya “9112.06 Temizlik Görevlisi” meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Kadın) 2 -Lise ve dengi okul mezunu olmak. -Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda temizlik yapabilmesine engel bir durumu bulunmamak. -2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. -En az fiilen 30 gün “9112.01 Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)” meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. -Temizlik ve Temizlik Yönetimi Eğitimi ile Atık Yönetimi Eğitimi Sertifikalarına sahip olduğunu e-Devletten alınacak barkodlu belge ile belgelemek -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Destek Personeli (Bahçıvan) (Erkek) 1 -Lise ve dengi okul mezunu olmak. -2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. -En az fiilen 60 gün “6113.10 Bahçıvan” meslek kodunda çalıştığını e- Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. -Bahçıvanlık Eğitimi ile Bahçe Bakımı ve Peyzaj Geliştirme Uyum Eğitimi Sertifikalarına ve Atık Yönetimi Eğitimi Sertifikasına sahip olduğunu e- Devletten alınacak barkodlu belge ile belgelemek. -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Destek Personeli (İnşaat) (Erkek) 1 -Lise ve dengi okul mezunu olmak. -2022 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak. - İnşaat kalfalık/ustalık belgesine ve yüksekte çalışma belgesine sahip olmak. -Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde bulunan binaların çatı bakım ve onarımını yapabilmesine engel bir durumu bulunmamak. -İnşaat alanında en az 1 (bir) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu e- Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. Destek Personeli (Boyacı) (Erkek) 1 -Lise ve dengi okul mezunu olmak - Boyacılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. -2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. -En az fiilen 30 gün “7131.01 İnşaat Boyacısı/Boyacı-Bina” meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Destek Personeli (Elektrikçi) (Erkek) 1 -Mesleki ve Teknik Eğitim veren liselerin Elektrik Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak veya lise ve dengi okul mezunu olup Elektrik alanından MEB onaylı sertifika veya Mesleki Yeterlilik belgesine sahip olmak. -2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Büro Personeli (Kadın/Erkek) 1 - 2 yıllık Meslek Yüksekokullarının Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi programlarının birinden mezun olmak. - 2022 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. - İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Büro Personeli (Kadın/Erkek) 1 - 2 yıllık Meslek Yüksekokullarının Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim ve Halkla İlişkiler Ön lisans programlarının birinden mezun olmak. - 2022 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. - İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Büro Personeli (Kadın/Erkek) 1 -2 yıllık Meslek Yüksekokullarının Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünden mezunu olmak. - 2022 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. -En az fiilen 30 gün “4311.08 Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı” meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. -Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Eğitimi ile Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. (e-Devletten alınacak barkodlu belge ile belgelemek.) -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Büro Personeli (Kadın/Erkek) 1 - 2 yıllık Ön lisans programlarının birinden mezun olmak. - 2022 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. -En az fiilen 30 gün “2423.10 İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı” meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. -Personel, Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi ile Performans Yönetimi Eğitim Sertifikalarına sahip olmak. -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Büro Personeli (Kadın/Erkek) 2 -4 yıllık Lisans programlarının birinden mezun olmak. -2022 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. -En az fiilen 30 gün “2163.33 Arge Elemanı” meslek kodunda çalıştığını e- Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. -“Halkla İlişkiler Elemanı Eğitimi” sertifikasına sahip olmak. (e-Devletten alınacak barkodlu belge ile belgelemek.) -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Büro personeli (Kadın/Erkek) 1 -4 yıllık eğitim veren fakültelerin İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünden mezun olmak. -2022 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. -En az fiilen 30 gün “4132.09 Bilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı” meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. -İnsan Kaynakları Yönetimi ve Temel Çalışma Mevzuatı Sertifikasına sahip olmak. (e-Devletten alınacak barkodlu belge ile belgelemek.) -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. Büro Personeli (Kadın/Erkek) 1 -4 yıllık Fakültelerin Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezunu olmak. -2022 KPSS P3 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak. - En az fiilen 90 gün “3513.03 Bilgi İşlem Destek Elemanı” meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. - Access ile Temel Veri Tabanı Tasarımı Sertifikasına sahip olmak. -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak. Büro Personeli (Kadın/Erkek) 2 -4 yıllık Lisans programlarının birinden mezun olmak. -2022 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. - En az fiilen 90 gün “4311.05 Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı” meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. -Muhasebe Uygulamaları Eğitimi ile Muhasebede Veri Tabanlı Program Kullanma ve Geliştirme Uyum Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Muhasebe Sertifikalarına sahip olmak. (e-Devletten alınacak barkodlu belge ile belgelemek.) -İlan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.2) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER a) Başvuru Formu (www.gsu.edu.tr internet sayfasından temin edilebilir.), b) Diploma/mezuniyet belgesi ve sertifikaların onaylı fotokopisi, c) Nüfus cüzdanı / T.C kimlik kartı fotokopisi, ç) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan, d) KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi, e) Yukarıda yazılı olan özel şartlar ile aranan nitelikleri gösterir belgeler ve sertifikalar, (İlanın yayınlandığı tarih itibarıyla istenilen belgeler ve sertifikalara sahip olmak gerekmektedir.) f) 1 adet fotoğraf. Adayların, ilgili belgeler ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde istenilen evrakların başvuru süresi içinde teslim edilmesi gerekmektedir. İlan tarihinden sonra alınan ve e- devlete yüklenen sertifika ve kurs bitirme belgeleri başvuruları kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen ünvanlardan sadece birine başvuru yapılabilir. 3) YERLEŞTİRME VE ADAYLARIN ATAMA İŞLEMİ İLE DİĞER HUSUSLAR a) Yerleştirilmeye hak kazanan adayların hazırlanması gereken evrakları 7 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayan ya da sözleşmeyi imzaladığı halde göreve başlamayan adaylar nedeniyle boş kalan kadrolara yedek adaylardan sırayla yerleştirme yapılacaktır. b) Yerleştirme ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemizin www.gsu.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir. c) Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlan olunur.
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve borsadanhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
google.com, pub-6671770558394885, DIRECT, f08c47fec0942fa0google.com, pub-6671770558394885, DIRECT, f08c47fec0942fa0