Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden SÖZLEŞMELİ PERSONEL alacak

İlan 04.08.2023 - 13:57 2181+ kez okundu.
 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden SÖZLEŞMELİ PERSONEL alacak

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır.
Anasayfa Ana Sayfa Tüm İlanlar Kamu-Akademik Personel Kamu Personel Alım ve Sınavları Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı İlan Metni Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır. ÜNVANI / MEZUNİYETİ / GÖREV YERİ KADRO KODU ADEDİ ARANAN NİTELİKLER Hemşire (Hemşirelik) /Lisans /F.Ü. Hastanesi 01 7 Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak. Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) /Önlisans / F.Ü. Hastanesi 02 6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak. Tekniker (Otomotiv) /Önlisans /Rektörlük Birimleri 03 1 Motorlu Araçlar Teknolojisi, Motor, Otomotiv Tasarım ve İmalat, Otomotiv Satış Sonrası Hizmet, Otomotiv, Motor Otomotiv, Otomotiv Endüstrisi, Oto Motor Teknolojileri, Oto Elektrik- Elektronik, Otomotiv Tamir ve Bakım, Otomotiv Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. Destek Personeli (Aşçı) /Önlisans /Rektörlük Birimleri 04 1 -Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gemi Aşçılığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, -İhtiyaç halinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde, vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak, Destek Personeli (Şoför) /Önlisans /Rektörlük Birimleri 05 1 (Erkek) -Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. -İlan tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış; D sınıfı sürücü belgesine veya 01.01.2016 tarihinden önce alınmış E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. -Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak. -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, -Cinsiyeti erkek olmak, -İhtiyaç halinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde, vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak, Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) /Önlisans /Rektörlük Birimleri 06 2 (Erkek) -Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, -Cinsiyeti erkek olmak, -İhtiyaç halinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak, Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) /Önlisans /Deneysel Hayvanlar Arş. Merkezi Müdürlüğü 07 1 (Erkek) -Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, -Hayvan bakımı, temizliği ve beslenmesi hizmetlerinde görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, -Cinsiyeti erkek olmak. -İhtiyaç halinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak, TOPLAM 19 AÇIKLAMA; Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) Görev Tanımı 1. Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri temizlemek, 2. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak, 3. Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek, 4. Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak, 5. Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek, 6. Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak, 7. Görevlendirildikleri birimde hayvan bakımı, temizliği ve beslenmesi hizmetlerini yürütmek. 1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. GENEL ŞARTLAR: a) Türk Vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, d) Erkek adaylar için ilan tarihi itibariyle muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak, e) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, 2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak, 3- 2022 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak, 4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. Not: Atanmaya hak kazanan adayların yapılacak arşiv araştırmasından sonra ihtiyaca binaen hemen göreve başlatılacağından, göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması gerekir. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 1- Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. 2- Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. 3- Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır. 4- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır. 5- Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. 6- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. 7- Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI: Yerleştirme işlemlerinde, önlisans mezunları için 2022/KPSS P93 ve lisans mezunları için 2022/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 gün içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil olarak atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağrılacakların listesi Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından (http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon) bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 1- Mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden indirilen mezun belgesi veya diplomaların onaylı sureti) 2- Vesikalık fotoğraf, 3- KPSS sonuç belgesi, 4- Şoför kadrosuna başvuran adaylar için sürücü belgesi
Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır.
Anasayfa Ana Sayfa Tüm İlanlar Kamu-Akademik Personel Kamu Personel Alım ve Sınavları Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı İlan Metni Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır. ÜNVANI / MEZUNİYETİ / GÖREV YERİ KADRO KODU ADEDİ ARANAN NİTELİKLER Hemşire (Hemşirelik) /Lisans /F.Ü. Hastanesi 01 7 Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak. Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) /Önlisans / F.Ü. Hastanesi 02 6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak. Tekniker (Otomotiv) /Önlisans /Rektörlük Birimleri 03 1 Motorlu Araçlar Teknolojisi, Motor, Otomotiv Tasarım ve İmalat, Otomotiv Satış Sonrası Hizmet, Otomotiv, Motor Otomotiv, Otomotiv Endüstrisi, Oto Motor Teknolojileri, Oto Elektrik- Elektronik, Otomotiv Tamir ve Bakım, Otomotiv Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. Destek Personeli (Aşçı) /Önlisans /Rektörlük Birimleri 04 1 -Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gemi Aşçılığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, -İhtiyaç halinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde, vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak, Destek Personeli (Şoför) /Önlisans /Rektörlük Birimleri 05 1 (Erkek) -Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. -İlan tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış; D sınıfı sürücü belgesine veya 01.01.2016 tarihinden önce alınmış E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. -Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak. -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, -Cinsiyeti erkek olmak, -İhtiyaç halinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde, vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak, Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) /Önlisans /Rektörlük Birimleri 06 2 (Erkek) -Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, -Cinsiyeti erkek olmak, -İhtiyaç halinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak, Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) /Önlisans /Deneysel Hayvanlar Arş. Merkezi Müdürlüğü 07 1 (Erkek) -Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, -Hayvan bakımı, temizliği ve beslenmesi hizmetlerinde görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, -Cinsiyeti erkek olmak. -İhtiyaç halinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak, TOPLAM 19 AÇIKLAMA; Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) Görev Tanımı 1. Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri temizlemek, 2. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak, 3. Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek, 4. Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak, 5. Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek, 6. Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak, 7. Görevlendirildikleri birimde hayvan bakımı, temizliği ve beslenmesi hizmetlerini yürütmek. 1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. GENEL ŞARTLAR: a) Türk Vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, d) Erkek adaylar için ilan tarihi itibariyle muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak, e) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, 2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak, 3- 2022 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak, 4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. Not: Atanmaya hak kazanan adayların yapılacak arşiv araştırmasından sonra ihtiyaca binaen hemen göreve başlatılacağından, göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması gerekir. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 1- Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. 2- Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. 3- Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır. 4- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır. 5- Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. 6- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. 7- Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI: Yerleştirme işlemlerinde, önlisans mezunları için 2022/KPSS P93 ve lisans mezunları için 2022/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 gün içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil olarak atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağrılacakların listesi Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından (http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon) bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 1- Mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden indirilen mezun belgesi veya diplomaların onaylı sureti) 2- Vesikalık fotoğraf, 3- KPSS sonuç belgesi, 4- Şoför kadrosuna başvuran adaylar için sürücü belgesi
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve borsadanhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
google.com, pub-6671770558394885, DIRECT, f08c47fec0942fa0google.com, pub-6671770558394885, DIRECT, f08c47fec0942fa0