Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 68 Sözleşmeli Personel alacak

İlan 02.09.2023 - 15:49 3555+ kez okundu.
 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 68 Sözleşmeli Personel alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sözleşmeli Personel alım ilanı yayınladı
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1. GENEL AÇIKLAMALAR Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, pozisyon sayısı ve nitelikleri aşağıda belirtilen toplam 68 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Pozisyon Yerleri ve Sayıları Avukat (2): Adıyaman 1, Malatya 1 Elektrik Mühendisi (2): Erzincan 1, İstanbul 1 Harita, Geomatik Mühendisi (6): Amasya 1, Antalya 1, Bolu 1, Diyarbakır 1, Hatay 1, Niğde 1 İnşaat Mühendisi (8): Bilecik 1, Bolu 1, Bursa 1, İzmir 1, Kahramanmaraş 1, Kastamonu 1, Tokat 1, Yozgat 1 Jeoloji, Hidrojeoloji Mühendisi (5): Bolu 1, Diyarbakır 1, Gaziantep 1, Hatay 1, Sakarya 1 Makine Mühendisi (3):, İstanbul 1, Sakarya 1, Sivas 1 Sosyal Çalışmacı (19): Adıyaman 1, Batman 1, Bolu 1, Bursa 1, Çankırı 1, Giresun 1, Hakkâri 1, Iğdır 1, İstanbul 1, Kahramanmaraş 2, Kars 1, Kastamonu 1, Kocaeli 1, Malatya 1, Manisa 1, Niğde 1, Siirt 1, Van 1 Veteriner Hekim (2): Antalya 1, Sivas 1 Diğer Sağlık Personeli (3): Antalya 1, İstanbul 1, Kahramanmaraş 1 Destek Personeli (Şoför) (2): Ağrı 1, Kırşehir 1 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (9): İstanbul 3, Muş 1, Rize 2, Sakarya 1, Sivas 2 Elektrik Elektronik Teknisyeni (1): Kahramanmaraş 1 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni (1): Kahramanmaraş 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (5): Antalya 3, İstanbul 1, Muş 1 2. SINAVA KATILMA ŞARTLARI 2.1. Genel Şartlar 2.1.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2.1.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 2.1.3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 2.1.4. Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 2.1.5. 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.) 2.1.6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak. 2.1.7. Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak. 2.1.8. Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak. 2.1.9. Adaylar bu ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine ve tek il için başvuruda bulunabilecektir. 2.1.10. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere) İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ilanına ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sözleşmeli Personel alım ilanı yayınladı
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1. GENEL AÇIKLAMALAR Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, pozisyon sayısı ve nitelikleri aşağıda belirtilen toplam 68 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Pozisyon Yerleri ve Sayıları Avukat (2): Adıyaman 1, Malatya 1 Elektrik Mühendisi (2): Erzincan 1, İstanbul 1 Harita, Geomatik Mühendisi (6): Amasya 1, Antalya 1, Bolu 1, Diyarbakır 1, Hatay 1, Niğde 1 İnşaat Mühendisi (8): Bilecik 1, Bolu 1, Bursa 1, İzmir 1, Kahramanmaraş 1, Kastamonu 1, Tokat 1, Yozgat 1 Jeoloji, Hidrojeoloji Mühendisi (5): Bolu 1, Diyarbakır 1, Gaziantep 1, Hatay 1, Sakarya 1 Makine Mühendisi (3):, İstanbul 1, Sakarya 1, Sivas 1 Sosyal Çalışmacı (19): Adıyaman 1, Batman 1, Bolu 1, Bursa 1, Çankırı 1, Giresun 1, Hakkâri 1, Iğdır 1, İstanbul 1, Kahramanmaraş 2, Kars 1, Kastamonu 1, Kocaeli 1, Malatya 1, Manisa 1, Niğde 1, Siirt 1, Van 1 Veteriner Hekim (2): Antalya 1, Sivas 1 Diğer Sağlık Personeli (3): Antalya 1, İstanbul 1, Kahramanmaraş 1 Destek Personeli (Şoför) (2): Ağrı 1, Kırşehir 1 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (9): İstanbul 3, Muş 1, Rize 2, Sakarya 1, Sivas 2 Elektrik Elektronik Teknisyeni (1): Kahramanmaraş 1 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni (1): Kahramanmaraş 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (5): Antalya 3, İstanbul 1, Muş 1 2. SINAVA KATILMA ŞARTLARI 2.1. Genel Şartlar 2.1.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2.1.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 2.1.3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 2.1.4. Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 2.1.5. 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.) 2.1.6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak. 2.1.7. Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak. 2.1.8. Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak. 2.1.9. Adaylar bu ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine ve tek il için başvuruda bulunabilecektir. 2.1.10. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere) İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ilanına ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz.
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve borsadanhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
google.com, pub-6671770558394885, DIRECT, f08c47fec0942fa0google.com, pub-6671770558394885, DIRECT, f08c47fec0942fa0