Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

Milli Saraylar İdaresi 4/B Sözleşmeli 254 Personel alacak

İlan 20.07.2023 - 12:42 2862+ kez okundu.
 

Milli Saraylar İdaresi 4/B Sözleşmeli 254 Personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 4/B Sözleşmeli 254 Personel alacak
Anasayfa Ana Sayfa Tüm İlanlar Kamu-Akademik Personel Kamu Personel Alım ve Sınavları Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları Milli Saraylar İdaresi 4/B Sözleşmeli 254 Personel alım ilanı İlan Metni MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI >> 254 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SINAV DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıda başvuru özel şartları belirtilen Başkanlığımız merkez teşkilatında 254 adet boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır. 1.1. Başvuru Özel Şartları 1. Grup: Unvanı: Büro Personeli Kadro Adedi: 2 Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak. 2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 3- Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Personel Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Bilgi ve Belge Yönetimi fakülte veya lisans bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak 2. Grup Unvanı: Müze Görevlisi Kadro Adedi: 10 Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak. 2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 3- Sanat Tarihi, Tarih, Dünya Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Türk Memleketleri Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Yakın Çağ Tarihi, Yeni Çağ Tarihi, Türk Halkbilimi, Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Türk İslam Arkeolojisi, Arkeoloji ve Etnoloji, Müzecilik, Müzecilik ve Eski Eserleri Koruma, İletişim, İletişim Bilimleri, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler lisans bölümlerinden birinden mezun olmak. 3. Grup: Unvanı: Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadro Adedi: 80 Öğrenim Grubu: Lisans Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak. 2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak, 3- Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak. (Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir. ) 4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 5- Herhangi bir lisans bölümünden mezunu olmak. 4. Grup: Unvanı: Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadro Adedi: 80 Öğrenim Grubu: Ön Lisans Sınav Usulü: KPSS P93 + Sözlü Sınav Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak. 2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak, 3- Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak.(Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.) 4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 5-Herhangi bir ön lisans bölümünden mezun olmak. 5. Grup: Unvanı : Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadro Adedi : 33 Öğrenim Grubu: Lise Sınav Usulü : KPSS P94 + Sözlü Sınav Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak. 2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak, 3- Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak.(Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.) 4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 5- Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak. 6. Grup: Unvanı : İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı) Kadro Adedi : 5 Öğrenim Grubu: Lisans Sınav Usulü : KPSS P3 + Uygulamalı Sınav + Sözlü Sınav Özel Şartları :1- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak. 2- Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak. 3- Üniversitelerin İlahiyat fakülte veya lisans bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak 4- Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmiş hafızlık belgesine sahip olmak 7. Grup: Unvanı : İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı) Kadro Adedi : 5 Öğrenim Grubu: Ön Lisans Sınav Usulü : KPSS P93 + Uygulamalı Sınav + Sözlü Sınav Özel Şartları : 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak. 2- Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak. 3- Üniversitelerin İlahiyat ön lisans bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak 4- Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmiş hafızlık belgesine sahip olmak 8. Grup: Unvanı : İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı) Kadro Adedi : 5 Öğrenim Grubu: Lise Sınav Usulü : KPSS P94 + Uygulamalı Sınav + Sözlü Sınav Özel Şartları :1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak. 2- Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak. 3- Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi ya da bunlara denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş yurtdışındaki Ortaöğretim Kurumlarından mezun olmak 4- Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmiş hafızlık belgesine sahip olmak 9. Grup Unvanı : Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Kadro Adedi : 34 Öğrenim Grubu: Lise Sınav Usulü : KPSS P94 + Uygulamalı + Sözlü Sınav Özel Şartları : 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak. 2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 3- Ortaöğretim mezunu olmak. 2- SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR Genel Şartlar: 2.1. Başvuru özel şartlarına sahip olmak, 2.2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak. 2.3. 18 yaşını tamamlamış olmak. 2.4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 2.5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak. 2.6. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak. 2.7. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak. 2.8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 2.9. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Bu kapsamda olanların başvuruları kabul edilmeyecek, kabul edilenlerin atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir. 3- BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ 3.1. Başvurular 11 Temmuz 2023 tarihinde başlayıp, 24 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir. 3.2. Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır. Başkanlığımıza şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir. 3.3. Adaylar, Başkanlık tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarından yalnızca birine müracaatta bulunabilecektir. 3.4. İlanda belirtilen pozisyonlar için Başkanlığımızca daha önce yapılan sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan; sözlü sınava katılmayanlar ile sözlü sınav sonucunda başarısız olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 3.5. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 3.6. Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Millî Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Gelen bilgilerde hata veya eksiklik olduğu durumlarda adaylar tarafından askerlik şubesinden terhis veya askerlik durum belgesi alınarak belgenin başvuru esnasında Kariyer Kapısı üzerinden ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sınav başvuru tarihleri içerisinde askerlikle ilişiği olmadığını belgeleyemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 3.7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için istenen Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olması gerekmektedir. Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin duyuru yapıldıktan itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir. (Not: Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı, Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikası veya bunlar için başvuruda bulunulduğuna ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin tam ve okunaklı bir şekilde Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir. Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı yükleyecek adayların kartlarının ön ve arka yüzlerinin ikisini birden tam ve okunaklı olarak Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde adayların başvuruları kabul edilmeyecektir) 3.8. İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı) pozisyonuna başvuracak adayların, Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmiş Hafızlık belgelerini kariyer kapısına yüklemesi gerekmektedir. Aksi takdirde adayların başvuruları kabul edilmeyecektir) 3.9. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde yarım kalan ve tamamlanmayan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ Müracaatlar tamamlandıktan sonra, 4.1. Başkanlıkça süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir. 4.2. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin bilgilendirme duyurusu www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır. Adaylar, başvuru değerlendirme sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. 4.3. Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar, uygulamalı ve sözlü sınavlara katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde gerekçesini belirtmek suretiyle yazılı olarak şahsen ve posta yoluyla ilanda belirtilen adrese yapılabilir. İtirazlar en geç 5 (beş) işgünü içinde incelenir ve sonuç ilgilinin e-posta adresine bildirilir. 4.4. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir. 5- GİRİŞ SINAVININ İLAN EDİLMESİ, SINAV ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ Giriş sınavı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön eleme aşaması ile Başkanlığımızca yapılan uygulamalı ve/veya sözlü sınav aşamalarından oluşur. 5.1. Başvurusu kabul edilenlerden; a) KPSS + Sözlü sınava tabi tutulacak adaylar: Müze Görevlisi, Büro Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adayların KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınavına çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip adayların tamamı sınava çağrılacaktır. b)KPSS + Uygulamalı Sınav + Sözlü sınava tabi tutulacak adaylar: İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı) ve Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonları için başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adayların KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere alınacak personel sayısının 8 katı kadar aday uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sıralanması sonucunda, alınacak kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. 6. UYGULAMALI SINAV 6.1. Uygulamalı sınav ile ilgili duyurular, Kariyer Kapısı ve Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. 6.2. Uygulamalı sınav sonuçları ile ilgili itirazlar, sözlü sınavlara katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde gerekçesini belirtmek suretiyle yazılı olarak şahsen ve posta yoluyla ilanda belirtilen adrese yapılabilir. İtirazlar en geç 5 (beş) işgünü içinde incelenir ve sonuç ilgilinin e-posta adresine bildirilir. 6.3. Uygulamalı sınavda adayların mesleki becerileri ölçülecek olup uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır. 6.4. Uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin duyuru Başkanlığımızın www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Adaylar uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 7. SÖZLÜ SINAV 7.1. Sözlü Sınav ile ilgili duyurular, Kariyer Kapısı ve Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. 7.2. Sözlü sınavda adayların; a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, (a) bendi için 50 puan (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan verilmek suretiyle değerlendirilir. 7.3. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır. 7.4. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin duyuru Başkanlığımızın www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sözlü sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 8. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN VE İTİRAZ 8.1. Müze Görevlisi, Büro Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; Adayların sözlü sınavdan almış oldukları puanları ile sınav başvurusunda bulundukları KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınarak başarı puanı belirlenir. 8.2. İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı) ve Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için; Adayların KPSS puanı, uygulamalı sınavdan almış oldukları puan ile sözlü sınavda almış oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak başarı puanı belirlenir. 8.3. Adaylar, sınav sonuçlarına ve başarı puanlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş işgünü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad.No:1 Beşiktaş-İSTANBUL adresine yazılı olarak şahsen veya posta yoluyla itiraz edebilirler. İtirazlar en geç beş işgünü içerisinde incelenir ve sonuç ilgilinin e-posta adresine bildirilir. 8.4. İtirazların değerlendirilmesi sonrasında nihai başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday ile asıl aday sayısının dörtte biri kadar yedek aday belirlenir ve Başkanlığın www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla varsa KPSS, uygulamalı ve sözlü sınav puanı, bunların eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir. 9. ATAMA İŞLEMLERİ 9.1. Atanmaya hak kazanan adaylar, atamaya esas istenilen belgelerle birlikte ilan edilen süre içinde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı/Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. 9.2. Atama işlemlerinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 9.3. Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. 9.4. Asıl olarak kazanan adayların çeşitli sebeplerle atamalarının yapılmaması veya iptal edilmesi ve benzeri nedenlerle bu pozisyonların boşalması halinde yeniden yapılacak ilk sınavın duyuru tarihine kadar bu pozisyonlara, yedek listede yer alanların nihai başarı sırasına göre atamaları yapılabilir. Bu şekilde atanamayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 9.5. Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Başkanlık tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte ilgiliden tazmin edilecektir. 10. DİĞER HUSUSLAR 10.1. Sözleşmeli personel alımı ve sınav ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Kariyer Kapısı üzerinden ve Başkanlığımızın https://www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır. Bu kapsamda yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 10.2. İlan metninde belirtilmeyen durumlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. BİLGİ İÇİN: Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad. No:1 Beşiktaş-İSTANBUL Tel: 0 (212) 236 90 00 Kamuoyuna ilanen duyurulur İlan Bilgileri İlan Sahibi CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI İlan Numarası DPB843202 Şehir İSTANBUL İlçe Beşiktaş İlan Türü PERSONEL ALIMI Eleman Sayısı 254 Başvuru Süresi 11 Temmuz 2023 tarihinde başlayıp, 24 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir. Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır. Başkanlığımıza şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir. Paylaş : Bizi takip edin Tanıtım Filmi Süreli Yayınlar Listesi Uygulamamızı ücretsiz edinin Apple Online StoreGoogle Play Store KURUMSAL Basın İlan Kurumu Teşkilat Şeması Yönetim Kalite ve Bilgi Güvenliği Politikamız Basın İlan Kurumu Mevzuatı İLAN PORTALI Türkiye’nin İlan Portalı ilan.gov.tr Sosyal Medya Yönetim İlkeleri Resmi İlan Tarihçesi Resmi İlan Türleri İstatistikler Sıkça Sorulan Sorular GİZLİLİK VE KULLANIM Kullanım Koşulları Kişisel Veriler (KVKK) Başvuru Formu Bilgi Edinme Başvurusu İLETİŞİM Künye Genel Müdürlük Üyelik Şubeler ilan.gov.tr Telif © 2023 - ilan.gov.tr | Bu sitede bulunan yazı, görsel ve video gibi hiçbir içerik izinsiz olarak kullanılamaz. www.bik.gov.tr
Milli Saraylar İdaresi 4/B Sözleşmeli 254 Personel alacak
Anasayfa Ana Sayfa Tüm İlanlar Kamu-Akademik Personel Kamu Personel Alım ve Sınavları Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları Milli Saraylar İdaresi 4/B Sözleşmeli 254 Personel alım ilanı İlan Metni MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI >> 254 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SINAV DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıda başvuru özel şartları belirtilen Başkanlığımız merkez teşkilatında 254 adet boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır. 1.1. Başvuru Özel Şartları 1. Grup: Unvanı: Büro Personeli Kadro Adedi: 2 Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak. 2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 3- Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Personel Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Bilgi ve Belge Yönetimi fakülte veya lisans bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak 2. Grup Unvanı: Müze Görevlisi Kadro Adedi: 10 Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak. 2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 3- Sanat Tarihi, Tarih, Dünya Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Türk Memleketleri Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Yakın Çağ Tarihi, Yeni Çağ Tarihi, Türk Halkbilimi, Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Türk İslam Arkeolojisi, Arkeoloji ve Etnoloji, Müzecilik, Müzecilik ve Eski Eserleri Koruma, İletişim, İletişim Bilimleri, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler lisans bölümlerinden birinden mezun olmak. 3. Grup: Unvanı: Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadro Adedi: 80 Öğrenim Grubu: Lisans Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak. 2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak, 3- Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak. (Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir. ) 4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 5- Herhangi bir lisans bölümünden mezunu olmak. 4. Grup: Unvanı: Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadro Adedi: 80 Öğrenim Grubu: Ön Lisans Sınav Usulü: KPSS P93 + Sözlü Sınav Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak. 2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak, 3- Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak.(Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.) 4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 5-Herhangi bir ön lisans bölümünden mezun olmak. 5. Grup: Unvanı : Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadro Adedi : 33 Öğrenim Grubu: Lise Sınav Usulü : KPSS P94 + Sözlü Sınav Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak. 2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak, 3- Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak.(Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.) 4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 5- Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak. 6. Grup: Unvanı : İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı) Kadro Adedi : 5 Öğrenim Grubu: Lisans Sınav Usulü : KPSS P3 + Uygulamalı Sınav + Sözlü Sınav Özel Şartları :1- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak. 2- Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak. 3- Üniversitelerin İlahiyat fakülte veya lisans bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak 4- Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmiş hafızlık belgesine sahip olmak 7. Grup: Unvanı : İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı) Kadro Adedi : 5 Öğrenim Grubu: Ön Lisans Sınav Usulü : KPSS P93 + Uygulamalı Sınav + Sözlü Sınav Özel Şartları : 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak. 2- Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak. 3- Üniversitelerin İlahiyat ön lisans bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak 4- Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmiş hafızlık belgesine sahip olmak 8. Grup: Unvanı : İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı) Kadro Adedi : 5 Öğrenim Grubu: Lise Sınav Usulü : KPSS P94 + Uygulamalı Sınav + Sözlü Sınav Özel Şartları :1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak. 2- Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak. 3- Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi ya da bunlara denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş yurtdışındaki Ortaöğretim Kurumlarından mezun olmak 4- Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmiş hafızlık belgesine sahip olmak 9. Grup Unvanı : Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Kadro Adedi : 34 Öğrenim Grubu: Lise Sınav Usulü : KPSS P94 + Uygulamalı + Sözlü Sınav Özel Şartları : 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak. 2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 3- Ortaöğretim mezunu olmak. 2- SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR Genel Şartlar: 2.1. Başvuru özel şartlarına sahip olmak, 2.2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak. 2.3. 18 yaşını tamamlamış olmak. 2.4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 2.5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak. 2.6. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak. 2.7. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak. 2.8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 2.9. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Bu kapsamda olanların başvuruları kabul edilmeyecek, kabul edilenlerin atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir. 3- BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ 3.1. Başvurular 11 Temmuz 2023 tarihinde başlayıp, 24 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir. 3.2. Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır. Başkanlığımıza şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir. 3.3. Adaylar, Başkanlık tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarından yalnızca birine müracaatta bulunabilecektir. 3.4. İlanda belirtilen pozisyonlar için Başkanlığımızca daha önce yapılan sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan; sözlü sınava katılmayanlar ile sözlü sınav sonucunda başarısız olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 3.5. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 3.6. Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Millî Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Gelen bilgilerde hata veya eksiklik olduğu durumlarda adaylar tarafından askerlik şubesinden terhis veya askerlik durum belgesi alınarak belgenin başvuru esnasında Kariyer Kapısı üzerinden ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sınav başvuru tarihleri içerisinde askerlikle ilişiği olmadığını belgeleyemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 3.7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için istenen Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olması gerekmektedir. Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin duyuru yapıldıktan itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir. (Not: Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı, Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikası veya bunlar için başvuruda bulunulduğuna ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin tam ve okunaklı bir şekilde Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir. Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı yükleyecek adayların kartlarının ön ve arka yüzlerinin ikisini birden tam ve okunaklı olarak Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde adayların başvuruları kabul edilmeyecektir) 3.8. İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı) pozisyonuna başvuracak adayların, Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmiş Hafızlık belgelerini kariyer kapısına yüklemesi gerekmektedir. Aksi takdirde adayların başvuruları kabul edilmeyecektir) 3.9. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde yarım kalan ve tamamlanmayan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ Müracaatlar tamamlandıktan sonra, 4.1. Başkanlıkça süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir. 4.2. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin bilgilendirme duyurusu www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır. Adaylar, başvuru değerlendirme sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. 4.3. Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar, uygulamalı ve sözlü sınavlara katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde gerekçesini belirtmek suretiyle yazılı olarak şahsen ve posta yoluyla ilanda belirtilen adrese yapılabilir. İtirazlar en geç 5 (beş) işgünü içinde incelenir ve sonuç ilgilinin e-posta adresine bildirilir. 4.4. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir. 5- GİRİŞ SINAVININ İLAN EDİLMESİ, SINAV ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ Giriş sınavı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön eleme aşaması ile Başkanlığımızca yapılan uygulamalı ve/veya sözlü sınav aşamalarından oluşur. 5.1. Başvurusu kabul edilenlerden; a) KPSS + Sözlü sınava tabi tutulacak adaylar: Müze Görevlisi, Büro Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adayların KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınavına çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip adayların tamamı sınava çağrılacaktır. b)KPSS + Uygulamalı Sınav + Sözlü sınava tabi tutulacak adaylar: İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı) ve Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonları için başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adayların KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere alınacak personel sayısının 8 katı kadar aday uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sıralanması sonucunda, alınacak kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. 6. UYGULAMALI SINAV 6.1. Uygulamalı sınav ile ilgili duyurular, Kariyer Kapısı ve Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. 6.2. Uygulamalı sınav sonuçları ile ilgili itirazlar, sözlü sınavlara katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde gerekçesini belirtmek suretiyle yazılı olarak şahsen ve posta yoluyla ilanda belirtilen adrese yapılabilir. İtirazlar en geç 5 (beş) işgünü içinde incelenir ve sonuç ilgilinin e-posta adresine bildirilir. 6.3. Uygulamalı sınavda adayların mesleki becerileri ölçülecek olup uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır. 6.4. Uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin duyuru Başkanlığımızın www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Adaylar uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 7. SÖZLÜ SINAV 7.1. Sözlü Sınav ile ilgili duyurular, Kariyer Kapısı ve Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. 7.2. Sözlü sınavda adayların; a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, (a) bendi için 50 puan (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan verilmek suretiyle değerlendirilir. 7.3. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır. 7.4. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin duyuru Başkanlığımızın www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sözlü sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 8. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN VE İTİRAZ 8.1. Müze Görevlisi, Büro Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; Adayların sözlü sınavdan almış oldukları puanları ile sınav başvurusunda bulundukları KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınarak başarı puanı belirlenir. 8.2. İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı) ve Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için; Adayların KPSS puanı, uygulamalı sınavdan almış oldukları puan ile sözlü sınavda almış oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak başarı puanı belirlenir. 8.3. Adaylar, sınav sonuçlarına ve başarı puanlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş işgünü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad.No:1 Beşiktaş-İSTANBUL adresine yazılı olarak şahsen veya posta yoluyla itiraz edebilirler. İtirazlar en geç beş işgünü içerisinde incelenir ve sonuç ilgilinin e-posta adresine bildirilir. 8.4. İtirazların değerlendirilmesi sonrasında nihai başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday ile asıl aday sayısının dörtte biri kadar yedek aday belirlenir ve Başkanlığın www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla varsa KPSS, uygulamalı ve sözlü sınav puanı, bunların eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir. 9. ATAMA İŞLEMLERİ 9.1. Atanmaya hak kazanan adaylar, atamaya esas istenilen belgelerle birlikte ilan edilen süre içinde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı/Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. 9.2. Atama işlemlerinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 9.3. Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. 9.4. Asıl olarak kazanan adayların çeşitli sebeplerle atamalarının yapılmaması veya iptal edilmesi ve benzeri nedenlerle bu pozisyonların boşalması halinde yeniden yapılacak ilk sınavın duyuru tarihine kadar bu pozisyonlara, yedek listede yer alanların nihai başarı sırasına göre atamaları yapılabilir. Bu şekilde atanamayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 9.5. Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Başkanlık tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte ilgiliden tazmin edilecektir. 10. DİĞER HUSUSLAR 10.1. Sözleşmeli personel alımı ve sınav ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Kariyer Kapısı üzerinden ve Başkanlığımızın https://www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır. Bu kapsamda yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 10.2. İlan metninde belirtilmeyen durumlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. BİLGİ İÇİN: Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad. No:1 Beşiktaş-İSTANBUL Tel: 0 (212) 236 90 00 Kamuoyuna ilanen duyurulur İlan Bilgileri İlan Sahibi CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI İlan Numarası DPB843202 Şehir İSTANBUL İlçe Beşiktaş İlan Türü PERSONEL ALIMI Eleman Sayısı 254 Başvuru Süresi 11 Temmuz 2023 tarihinde başlayıp, 24 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir. Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır. Başkanlığımıza şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir. Paylaş : Bizi takip edin Tanıtım Filmi Süreli Yayınlar Listesi Uygulamamızı ücretsiz edinin Apple Online StoreGoogle Play Store KURUMSAL Basın İlan Kurumu Teşkilat Şeması Yönetim Kalite ve Bilgi Güvenliği Politikamız Basın İlan Kurumu Mevzuatı İLAN PORTALI Türkiye’nin İlan Portalı ilan.gov.tr Sosyal Medya Yönetim İlkeleri Resmi İlan Tarihçesi Resmi İlan Türleri İstatistikler Sıkça Sorulan Sorular GİZLİLİK VE KULLANIM Kullanım Koşulları Kişisel Veriler (KVKK) Başvuru Formu Bilgi Edinme Başvurusu İLETİŞİM Künye Genel Müdürlük Üyelik Şubeler ilan.gov.tr Telif © 2023 - ilan.gov.tr | Bu sitede bulunan yazı, görsel ve video gibi hiçbir içerik izinsiz olarak kullanılamaz. www.bik.gov.tr
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve borsadanhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
google.com, pub-6671770558394885, DIRECT, f08c47fec0942fa0google.com, pub-6671770558394885, DIRECT, f08c47fec0942fa0