Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sözleşmeli Personel alacak

İlan 19.09.2023 - 23:07 3508+ kez okundu.
 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sözleşmeli Personel alacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesi uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 91 (doksan bir) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesi uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 91 (doksan bir) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. A. GENEL ŞARTLAR 1. Türk Vatandaşı olmak, 2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 4. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 5. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 8. Kamu görevinden çıkarılmamış olmak, 9. Tam zamanlı ve/veya vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, 10. Başvurunun son günü itibariyle ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşımak. Anasayfa Ana Sayfa Tüm İlanlar Kamu-Akademik Personel Kamu Personel Alım ve Sınavları Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sözleşmeli Personel Alım İlanı İlan Metni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesi uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 91 (doksan bir) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. A. GENEL ŞARTLAR 1. Türk Vatandaşı olmak, 2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 4. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 5. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 8. Kamu görevinden çıkarılmamış olmak, 9. Tam zamanlı ve/veya vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, 10. Başvurunun son günü itibariyle ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşımak. B. ÖZEL ŞARTLAR Pozisyon Kontenjan Teşkilat İl Öğrenim Durumu KPSS Puan Türü KPSS Taban Puanı Öğrenim Koşulu ve Aranan Nitelikler Mühendis 1 Merkez Ankara Lisans P3 60 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. Mühendis 1 Taşra Tekirdağ Lisans P3 60 Mühendis 1 Taşra Bursa Lisans P3 60 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Mühendis 1 Taşra Tekirdağ Lisans P3 60 Mühendis 1 Taşra Ankara Lisans P3 60 Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. Mühendis 1 Taşra Adana Lisans P3 60 Mühendis 1 Merkez Ankara Lisans P3 60 Elektronik Mühendisliği, Mikroelektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. Mühendis 1 Taşra İzmir Lisans P3 60 Mühendis 2 Merkez Ankara Lisans P3 60 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Mühendis 1 Taşra Adana Lisans P3 60 Mühendis 1 Taşra Antalya Lisans P3 60 Mühendis 2 Taşra Bursa Lisans P3 60 Mühendis 1 Taşra Bolu Lisans P3 60 Mühendis 1 Taşra İstanbul Lisans P3 60 Mühendis 1 Taşra İzmir Lisans P3 60 Mühendis 1 Taşra Samsun Lisans P3 60 Mühendis 1 Taşra Ankara Lisans P3 60 Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. Mühendis 1 Taşra Antalya Lisans P3 60 Mühendis 1 Taşra Bursa Lisans P3 60 Mühendis 1 Merkez Ankara Lisans P3 60 Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Tekniker 1 Taşra Tekirdağ Ön Lisans P93 60 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Tekniker 1 Taşra İstanbul Ön Lisans P93 60 Güverte, Deniz Ulaştırma ve İşletme ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Tekniker 1 Taşra Samsun Ön Lisans P93 60 Tekniker 1 Merkez Ankara Ön Lisans P93 60 İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Büro Personeli 1 Merkez Ankara Lisans P3 60 Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının birinden mezun olmak. Büro Personeli 1 Merkez Ankara Ön Lisans P93 60 Adalet ön lisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak. Büro Personeli 1 Taşra Ankara Ön Lisans P93 60 Büro Personeli 1 Taşra Diyarbakır Ön Lisans P93 60 Büro Personeli 2 Taşra İstanbul Ön Lisans P93 60 Büro Personeli 1 Merkez Ankara Ön Lisans P93 60 Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Büro Personeli 1 Taşra Ankara Ön Lisans P93 60 Büro Personeli 1 Taşra Antalya Ön Lisans P93 60 Büro Personeli 1 Taşra Çanakkale Ön Lisans P93 60 Büro Personeli 1 Taşra Edirne Ön Lisans P93 60 Büro Personeli 1 Taşra İstanbul Ön Lisans P93 60 Büro Personeli 1 Taşra Trabzon Ön Lisans P93 60 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 Taşra Antalya Ön Lisans P93 60 1) Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, 2) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu ve 14’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik kimlik kartına sahip olduğunu belgelemek, 3) Boy ölçümü erkek adaylar için 170 cm, kadın adaylar için 160 cm’den kısa olmamak. 4) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 Taşra Bolu Ön Lisans P93 60 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 Taşra İzmir Ön Lisans P93 60 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 Taşra Mersin Ön Lisans P93 60 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 Taşra Muğla Ön Lisans P93 60 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 Taşra Sinop Ön Lisans P93 60 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 4 Taşra Tekirdağ Ön Lisans P93 60 Destek Personeli (Aşçı) 1 Taşra Antalya Ön Lisans P93 60 Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Destek Personeli (Bahçıvan) 2 Merkez Ankara Ortaöğretim P94 60 Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “Bahçıvanlık” iş koluyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafından onaylı sertifika ya da ustalık veya kalfalık belgesine sahip olduğunu belgelemek. Destek Personeli (Boyacı) 1 Merkez Ankara Ortaöğretim P94 60 Ortaöğretim Kurumlarının Kimya Teknolojisi Alanı - Sınai Boya / Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği Dalından mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “Boyacılık” iş koluyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafından onaylı sertifika ya da ustalık veya kalfalık belgesine sahip olduğunu belgelemek. Destek Personeli (Garson) 4 Merkez Ankara Ortaöğretim P94 60 Ortaöğretim Kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve Dallarından veya Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı - Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Dalından mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “Garsonluk” iş koluyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafından onaylı sertifika ya da ustalık veya kalfalık belgesine sahip olduğunu belgelemek. Destek Personeli (Kaloriferci) 1 Merkez Ankara Ortaöğretim P94 60 Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi Alanı ve Dalları, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının birinden mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “Kalorifercilik” iş koluyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafından onaylı sertifika ya da ustalık veya kalfalık belgesine sahip olduğunu belgelemek. Destek Personeli (Sıhhi Tesisatçı) 2 Merkez Ankara Ortaöğretim P94 60 Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi Alanı ve Dalları, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının birinden mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “Sıhhi Tesisatçılık” iş koluyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafından onaylı sertifika ya da ustalık veya kalfalık belgesine sahip olduğunu belgelemek. Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 10 Merkez Ankara Ortaöğretim P94 60 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 1 Taşra Antalya Ortaöğretim P94 60 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 3 Taşra Balıkesir Ortaöğretim P94 60 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 1 Taşra Bartın Ortaöğretim P94 60 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 1 Taşra Bolu Ortaöğretim P94 60 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 1 Taşra Çanakkale Ortaöğretim P94 60 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 1 Taşra Edirne Ortaöğretim P94 60 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 1 Taşra Hatay Ortaöğretim P94 60 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 3 Taşra İstanbul Ortaöğretim P94 60 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 3 Taşra İzmir Ortaöğretim P94 60 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 1 Taşra Kastamonu Ortaöğretim P94 60 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 1 Taşra Mersin Ortaöğretim P94 60 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 1 Taşra Muğla Ortaöğretim P94 60 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 1 Taşra Samsun Ortaöğretim P94 60 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 2 Taşra Tekirdağ Ortaöğretim P94 60 TOPLAM 91 C. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 1. Adaylar, 18 Eylül 2023 (saat:00.00) - 29 Eylül 2023 (saat:17.00) tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 2. Adayların, sadece 1 (bir) başvuru hakkı olacaktır. 3. Başvuruda bulunacak adayların, mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, YÖK ve ÖSYM web servisleri üzerinden; adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler ise ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksik olan ya da bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 4. Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine YÖK’ten alınmış denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir. 5. Adaylar; sertifika, belge istenilen sözleşmeli pozisyonlar için bilgi ve belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 6. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik kimlik kartının ön ve arka yüzünü pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 7. Bir adet vesikalık fotoğraf. (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.) 8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Ç. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 1. Başvurulan pozisyon için aranılan niteliklere uygunluk yönünden yapılacak inceleme sonucunda ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir. 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılı KPSS (B) grubundan 60 (altmış) ve üzeri puan alanların sıralaması esas alınmak suretiyle her il ve pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere pozisyon sayısı kadar asıl ve 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. 3. Sıralamaya esas olan KPSS puanlarının aynı olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun da aynı olması halinde; mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde ise yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır. 4. KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. 5. Başvurular sonucunda belirlenen asıl ve yedek aday listesi, “www.uab.gov.tr” web adresinden ilan edilecek olup kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” üzerinden görüntüleyebilecektir. 6. Belirlenen asıl adaylar arasından; feragat eden, süresi içerisinde başvurmayan veya aranılan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 7. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-atama sürecinin her aşamasında Bakanlığımızca geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. D. DİĞER HUSUSLAR 1. Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır. 2. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir. 3. Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Bakanlığımız; Bölge Müdürlükleri, Denizdibi Tarama Başmühendislikleri, Bölge Liman Başkanlıkları, Liman Başkanlıkları, Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı ve bunlara bağlı iller olup merkez ve taşra teşkilatı birimlerimizi, “www.uab.gov.tr” internet adresimizden inceleyebilirler. 4. Adayların, il bazında tercih ederek yerleştiği illerde bulunan Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinden herhangi birine ataması yapılabilecektir. 5. Bakanlığımız, başvuru ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. 6. Atamaya hak kazanan asıl adayların haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama iş ve işlemleri başlatılacaktır. 7. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır. E. İLETİŞİM Adres : Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek Çankaya/ANKARA Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Telefon: 0312 203 10 00 / 1260-1309-1332-3199 İlanen duyurulur.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesi uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 91 (doksan bir) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesi uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 91 (doksan bir) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. A. GENEL ŞARTLAR 1. Türk Vatandaşı olmak, 2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 4. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 5. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 8. Kamu görevinden çıkarılmamış olmak, 9. Tam zamanlı ve/veya vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, 10. Başvurunun son günü itibariyle ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşımak. Anasayfa Ana Sayfa Tüm İlanlar Kamu-Akademik Personel Kamu Personel Alım ve Sınavları Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sözleşmeli Personel Alım İlanı İlan Metni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesi uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 91 (doksan bir) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. A. GENEL ŞARTLAR 1. Türk Vatandaşı olmak, 2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 4. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 5. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 8. Kamu görevinden çıkarılmamış olmak, 9. Tam zamanlı ve/veya vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, 10. Başvurunun son günü itibariyle ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşımak. B. ÖZEL ŞARTLAR Pozisyon Kontenjan Teşkilat İl Öğrenim Durumu KPSS Puan Türü KPSS Taban Puanı Öğrenim Koşulu ve Aranan Nitelikler Mühendis 1 Merkez Ankara Lisans P3 60 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. Mühendis 1 Taşra Tekirdağ Lisans P3 60 Mühendis 1 Taşra Bursa Lisans P3 60 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Mühendis 1 Taşra Tekirdağ Lisans P3 60 Mühendis 1 Taşra Ankara Lisans P3 60 Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. Mühendis 1 Taşra Adana Lisans P3 60 Mühendis 1 Merkez Ankara Lisans P3 60 Elektronik Mühendisliği, Mikroelektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. Mühendis 1 Taşra İzmir Lisans P3 60 Mühendis 2 Merkez Ankara Lisans P3 60 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Mühendis 1 Taşra Adana Lisans P3 60 Mühendis 1 Taşra Antalya Lisans P3 60 Mühendis 2 Taşra Bursa Lisans P3 60 Mühendis 1 Taşra Bolu Lisans P3 60 Mühendis 1 Taşra İstanbul Lisans P3 60 Mühendis 1 Taşra İzmir Lisans P3 60 Mühendis 1 Taşra Samsun Lisans P3 60 Mühendis 1 Taşra Ankara Lisans P3 60 Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. Mühendis 1 Taşra Antalya Lisans P3 60 Mühendis 1 Taşra Bursa Lisans P3 60 Mühendis 1 Merkez Ankara Lisans P3 60 Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Tekniker 1 Taşra Tekirdağ Ön Lisans P93 60 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Tekniker 1 Taşra İstanbul Ön Lisans P93 60 Güverte, Deniz Ulaştırma ve İşletme ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Tekniker 1 Taşra Samsun Ön Lisans P93 60 Tekniker 1 Merkez Ankara Ön Lisans P93 60 İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Büro Personeli 1 Merkez Ankara Lisans P3 60 Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının birinden mezun olmak. Büro Personeli 1 Merkez Ankara Ön Lisans P93 60 Adalet ön lisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak. Büro Personeli 1 Taşra Ankara Ön Lisans P93 60 Büro Personeli 1 Taşra Diyarbakır Ön Lisans P93 60 Büro Personeli 2 Taşra İstanbul Ön Lisans P93 60 Büro Personeli 1 Merkez Ankara Ön Lisans P93 60 Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Büro Personeli 1 Taşra Ankara Ön Lisans P93 60 Büro Personeli 1 Taşra Antalya Ön Lisans P93 60 Büro Personeli 1 Taşra Çanakkale Ön Lisans P93 60 Büro Personeli 1 Taşra Edirne Ön Lisans P93 60 Büro Personeli 1 Taşra İstanbul Ön Lisans P93 60 Büro Personeli 1 Taşra Trabzon Ön Lisans P93 60 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 Taşra Antalya Ön Lisans P93 60 1) Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, 2) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu ve 14’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik kimlik kartına sahip olduğunu belgelemek, 3) Boy ölçümü erkek adaylar için 170 cm, kadın adaylar için 160 cm’den kısa olmamak. 4) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 Taşra Bolu Ön Lisans P93 60 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 Taşra İzmir Ön Lisans P93 60 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 Taşra Mersin Ön Lisans P93 60 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 Taşra Muğla Ön Lisans P93 60 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 Taşra Sinop Ön Lisans P93 60 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 4 Taşra Tekirdağ Ön Lisans P93 60 Destek Personeli (Aşçı) 1 Taşra Antalya Ön Lisans P93 60 Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Destek Personeli (Bahçıvan) 2 Merkez Ankara Ortaöğretim P94 60 Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “Bahçıvanlık” iş koluyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafından onaylı sertifika ya da ustalık veya kalfalık belgesine sahip olduğunu belgelemek. Destek Personeli (Boyacı) 1 Merkez Ankara Ortaöğretim P94 60 Ortaöğretim Kurumlarının Kimya Teknolojisi Alanı - Sınai Boya / Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği Dalından mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “Boyacılık” iş koluyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafından onaylı sertifika ya da ustalık veya kalfalık belgesine sahip olduğunu belgelemek. Destek Personeli (Garson) 4 Merkez Ankara Ortaöğretim P94 60 Ortaöğretim Kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve Dallarından veya Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı - Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Dalından mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “Garsonluk” iş koluyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafından onaylı sertifika ya da ustalık veya kalfalık belgesine sahip olduğunu belgelemek. Destek Personeli (Kaloriferci) 1 Merkez Ankara Ortaöğretim P94 60 Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi Alanı ve Dalları, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının birinden mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “Kalorifercilik” iş koluyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafından onaylı sertifika ya da ustalık veya kalfalık belgesine sahip olduğunu belgelemek. Destek Personeli (Sıhhi Tesisatçı) 2 Merkez Ankara Ortaöğretim P94 60 Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi Alanı ve Dalları, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının birinden mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “Sıhhi Tesisatçılık” iş koluyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafından onaylı sertifika ya da ustalık veya kalfalık belgesine sahip olduğunu belgelemek. Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 10 Merkez Ankara Ortaöğretim P94 60 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 1 Taşra Antalya Ortaöğretim P94 60 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 3 Taşra Balıkesir Ortaöğretim P94 60 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 1 Taşra Bartın Ortaöğretim P94 60 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 1 Taşra Bolu Ortaöğretim P94 60 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 1 Taşra Çanakkale Ortaöğretim P94 60 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 1 Taşra Edirne Ortaöğretim P94 60 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 1 Taşra Hatay Ortaöğretim P94 60 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 3 Taşra İstanbul Ortaöğretim P94 60 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 3 Taşra İzmir Ortaöğretim P94 60 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 1 Taşra Kastamonu Ortaöğretim P94 60 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 1 Taşra Mersin Ortaöğretim P94 60 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 1 Taşra Muğla Ortaöğretim P94 60 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 1 Taşra Samsun Ortaöğretim P94 60 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 2 Taşra Tekirdağ Ortaöğretim P94 60 TOPLAM 91 C. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 1. Adaylar, 18 Eylül 2023 (saat:00.00) - 29 Eylül 2023 (saat:17.00) tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 2. Adayların, sadece 1 (bir) başvuru hakkı olacaktır. 3. Başvuruda bulunacak adayların, mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, YÖK ve ÖSYM web servisleri üzerinden; adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler ise ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksik olan ya da bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 4. Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine YÖK’ten alınmış denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir. 5. Adaylar; sertifika, belge istenilen sözleşmeli pozisyonlar için bilgi ve belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 6. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik kimlik kartının ön ve arka yüzünü pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 7. Bir adet vesikalık fotoğraf. (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.) 8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Ç. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 1. Başvurulan pozisyon için aranılan niteliklere uygunluk yönünden yapılacak inceleme sonucunda ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir. 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılı KPSS (B) grubundan 60 (altmış) ve üzeri puan alanların sıralaması esas alınmak suretiyle her il ve pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere pozisyon sayısı kadar asıl ve 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. 3. Sıralamaya esas olan KPSS puanlarının aynı olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun da aynı olması halinde; mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde ise yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır. 4. KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. 5. Başvurular sonucunda belirlenen asıl ve yedek aday listesi, “www.uab.gov.tr” web adresinden ilan edilecek olup kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” üzerinden görüntüleyebilecektir. 6. Belirlenen asıl adaylar arasından; feragat eden, süresi içerisinde başvurmayan veya aranılan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 7. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-atama sürecinin her aşamasında Bakanlığımızca geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. D. DİĞER HUSUSLAR 1. Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır. 2. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir. 3. Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Bakanlığımız; Bölge Müdürlükleri, Denizdibi Tarama Başmühendislikleri, Bölge Liman Başkanlıkları, Liman Başkanlıkları, Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı ve bunlara bağlı iller olup merkez ve taşra teşkilatı birimlerimizi, “www.uab.gov.tr” internet adresimizden inceleyebilirler. 4. Adayların, il bazında tercih ederek yerleştiği illerde bulunan Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinden herhangi birine ataması yapılabilecektir. 5. Bakanlığımız, başvuru ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. 6. Atamaya hak kazanan asıl adayların haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama iş ve işlemleri başlatılacaktır. 7. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır. E. İLETİŞİM Adres : Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek Çankaya/ANKARA Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Telefon: 0312 203 10 00 / 1260-1309-1332-3199 İlanen duyurulur.
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve borsadanhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
google.com, pub-6671770558394885, DIRECT, f08c47fec0942fa0google.com, pub-6671770558394885, DIRECT, f08c47fec0942fa0