Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

MEB ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Eğitim 09.09.2023 - 20:14, Güncelleme: 09.09.2023 - 20:14 3626+ kez okundu.
 

MEB ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

GAZETE'DE YAYIMLANDI Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
logoT.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI logoT.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ×    MEB ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI Ana Sayfa Haberler MEB ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  9 Eylül 2023 13:18 Ölçme değerlendirme ile ilgili esasları düzenleyen yönetmeliğe göre, okullarda 'sınav haftası' uygulaması yapılacak. Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı, öğretim yılı başında ilan edilecek. Okullarda; 1. dönem 1. sınavlar: Ekim ayı son haftası ile Kasım ayı ilk haftası, 1. dönem 2. sınavlar: Aralık ayı son haftası ile Ocak ayı ilk haftası, 2. dönem 1. sınavlar: Mart ayı son haftası ile Nisan ayı ilk haftası, 2. dönem 2. sınavlar: Mayıs ayı son haftası ile Haziran ayı ilk haftası aralığında yapılacak. Sınav tarihleri öğretim yılı başında okullar tarafından e-Okuldan ilan edilecek. Ülke il/ilçe ve okul genelinde ortak yazılı sınavlar yapılabilecek. Uygulamalı sınavlar hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının ortak yapılması esas olacak. Okullarda yapılacak ortak yazılı sınavların soruları konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak. Konu soru dağılım tablosu il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü ile oluşturulacak. Bakanlıkça öğretim yılı başında hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacağı duyurulacak. Ortak yazılı sınavlar okullarda öğretmenler tarafından uygulanıp değerlendirilecek. İl/ilçe genelinde hangi sınıf ve derslerde ortak sınav yapılacağına, ilçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu tarafından karar verilecek. Ülke, il/ilçe genelinde yapılmayan tüm sınavlar okullarda ortak sınav olarak yapılacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan sınıflar ile işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim merkezlerinde ortak sınav yapılmayacak. Oyun temelli değerlendirmeler Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi sürekli takip edilecek. Öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek. Böylece, ilkokul 4. sınıflarda yazılı sınav saati uygulaması yapılmayacak. 4. sınıflarda öğrenci notları öğrenci gelişim dosyasına göre verilecek. Sınav haftasında okullarda ders işlenmeye devam edilecek. Her dersten her dönem iki sınav yapılacak. Haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde il sınıf/alan zümrelerince karar alınması durumunda üçüncü sınav yapılabilecek. Her sınavdan sonra öğrencilerin eksikliklerinin tespiti için sınav analizleri gerçekleştirilecek. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders öğretmeni ve eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından yeniden değerlendirilerek, sınıf içi telafi uygulaması yapılacak. Uygulamalı dil sınavları Türkçe/Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılacak. İlkokullarda öğrencilerin Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik özel olarak geliştirilen ölçme araçları kullanılacak. Öğretmenler tarafından ünite/tema ve/veya konu sonlarında öğrenciye geri bildirim vermek amacıyla kısa süreli sınavlar yapılabilecek. Bu sınavlar notla değerlendirilmeyecek. İllerin eğitimdeki gelişim durumları izlenecek Akademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi (ABİDE) ile öğrencilerin gerçek yaşam senaryoları üzerinden eleştirel düşünme, problem çözme, muhakeme etme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme becerilerini edinme seviyelerinin il düzeyinde izlenmesi, değerlendirilmesi ve yıllara göre karşılaştırılması yapılacak. ABİDE araştırması iki yıllık döngüler halinde yapılacak ve her ile özel rapor hazırlanacak. Türkçenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla öğrencilerin öğretim süreçleri boyunca kazandıkları dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerindeki gelişimlerinin izlendiği araştırma iki yıllık döngüler halinde yapılacak ve ülke geneli rapor hazırlanacak. Öğretim programlarının etkisinin öğrencilerin akademik çıktıları üzerinden görülebilmesi amacıyla "okul tabanlı izleme" araştırması yapılacak. Bu uygulama ile öğrencilerin belirlenen sınıf düzeylerinde belirlenen derslerde kazanmış oldukları bilgi ve becerileri izlenecek, öğrenci ve öğretmenlere geri bildirim verilecek. Uluslararası izleme araştırmaları PISA ve TIMSS ile ülkenin eğitimdeki gelişmesi uluslararası düzeyde izlenecek. Süreç odaklı ölçme, sınıf içi ölçme değerlendirme çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve öğretmenlerin niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla illerde Genel Müdürlük bünyesinde kurulan "ölçme değerlendirme merkezleri" etkin hale getirilecek.
GAZETE'DE YAYIMLANDI Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
logoT.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI logoT.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ×     MEB ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI Ana Sayfa Haberler MEB ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  9 Eylül 2023 13:18 Ölçme değerlendirme ile ilgili esasları düzenleyen yönetmeliğe göre, okullarda 'sınav haftası' uygulaması yapılacak. Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı, öğretim yılı başında ilan edilecek. Okullarda; 1. dönem 1. sınavlar: Ekim ayı son haftası ile Kasım ayı ilk haftası, 1. dönem 2. sınavlar: Aralık ayı son haftası ile Ocak ayı ilk haftası, 2. dönem 1. sınavlar: Mart ayı son haftası ile Nisan ayı ilk haftası, 2. dönem 2. sınavlar: Mayıs ayı son haftası ile Haziran ayı ilk haftası aralığında yapılacak. Sınav tarihleri öğretim yılı başında okullar tarafından e-Okuldan ilan edilecek. Ülke il/ilçe ve okul genelinde ortak yazılı sınavlar yapılabilecek. Uygulamalı sınavlar hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının ortak yapılması esas olacak. Okullarda yapılacak ortak yazılı sınavların soruları konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak. Konu soru dağılım tablosu il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü ile oluşturulacak. Bakanlıkça öğretim yılı başında hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacağı duyurulacak. Ortak yazılı sınavlar okullarda öğretmenler tarafından uygulanıp değerlendirilecek. İl/ilçe genelinde hangi sınıf ve derslerde ortak sınav yapılacağına, ilçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu tarafından karar verilecek. Ülke, il/ilçe genelinde yapılmayan tüm sınavlar okullarda ortak sınav olarak yapılacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan sınıflar ile işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim merkezlerinde ortak sınav yapılmayacak. Oyun temelli değerlendirmeler Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi sürekli takip edilecek. Öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek. Böylece, ilkokul 4. sınıflarda yazılı sınav saati uygulaması yapılmayacak. 4. sınıflarda öğrenci notları öğrenci gelişim dosyasına göre verilecek. Sınav haftasında okullarda ders işlenmeye devam edilecek. Her dersten her dönem iki sınav yapılacak. Haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde il sınıf/alan zümrelerince karar alınması durumunda üçüncü sınav yapılabilecek. Her sınavdan sonra öğrencilerin eksikliklerinin tespiti için sınav analizleri gerçekleştirilecek. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders öğretmeni ve eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından yeniden değerlendirilerek, sınıf içi telafi uygulaması yapılacak. Uygulamalı dil sınavları Türkçe/Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılacak. İlkokullarda öğrencilerin Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik özel olarak geliştirilen ölçme araçları kullanılacak. Öğretmenler tarafından ünite/tema ve/veya konu sonlarında öğrenciye geri bildirim vermek amacıyla kısa süreli sınavlar yapılabilecek. Bu sınavlar notla değerlendirilmeyecek. İllerin eğitimdeki gelişim durumları izlenecek Akademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi (ABİDE) ile öğrencilerin gerçek yaşam senaryoları üzerinden eleştirel düşünme, problem çözme, muhakeme etme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme becerilerini edinme seviyelerinin il düzeyinde izlenmesi, değerlendirilmesi ve yıllara göre karşılaştırılması yapılacak. ABİDE araştırması iki yıllık döngüler halinde yapılacak ve her ile özel rapor hazırlanacak. Türkçenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla öğrencilerin öğretim süreçleri boyunca kazandıkları dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerindeki gelişimlerinin izlendiği araştırma iki yıllık döngüler halinde yapılacak ve ülke geneli rapor hazırlanacak. Öğretim programlarının etkisinin öğrencilerin akademik çıktıları üzerinden görülebilmesi amacıyla "okul tabanlı izleme" araştırması yapılacak. Bu uygulama ile öğrencilerin belirlenen sınıf düzeylerinde belirlenen derslerde kazanmış oldukları bilgi ve becerileri izlenecek, öğrenci ve öğretmenlere geri bildirim verilecek. Uluslararası izleme araştırmaları PISA ve TIMSS ile ülkenin eğitimdeki gelişmesi uluslararası düzeyde izlenecek. Süreç odaklı ölçme, sınıf içi ölçme değerlendirme çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve öğretmenlerin niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla illerde Genel Müdürlük bünyesinde kurulan "ölçme değerlendirme merkezleri" etkin hale getirilecek.
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve borsadanhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
google.com, pub-6671770558394885, DIRECT, f08c47fec0942fa0google.com, pub-6671770558394885, DIRECT, f08c47fec0942fa0